Dorpsbelang

In 2007 vierde Dorpsbelang haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum is een historisch boek over het dorp uigebracht (auteur Elske Dijkstra-Pekema). Omdat het dorp niet beschikte over een eigen dorpsvlag werd ook een nieuwe valg met een nieuw ontworpen dorpswapen in het leven geroepen.

Vlag van Haskerhorne
Wapen van Haskerhorne

Dorpsbelang wil u graag op de hoogte houden van zaken die voor Haskerhorne van belang zijn. Ook horen wij graag wat uw mening is. Stuur ons uw reactie op dorpsbelanghhorne@gmail.com.

De Algemene ledenvergadering is in februar 2019 (datum volgt nog).

Agenda 2018: Agenda 2018
Verslag jaarvergadering 10 februari 2017: Notulen jaarvergadering 2017
Jaarverslag 2017: Jaarverslag 2017

Samenstelling Dorpsbelang Haskerhorne 2018:
Voorzitter: Robert Hazelhof (0513-419425)
Vicevoorzitter: Evert van der Wiel
Secretariaat: Evert van der Wiel
Algemeen bestuurslid: Johan Haringsma
Algemeen bestuurslid: Geert Pekema (Dorpsonderhoud en groen)
Algemeen bestuurslid: Anja Minnesma-Mulder
Algemeen bestuurslid: Bertil van der Heide
Penningmeester: Lolco Lolkema