Dorpsbelang

In 2007 vierde Dorpsbelang haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum is een historisch boek over het dorp uigebracht (auteur Elske Dijkstra-Pekema). Omdat het dorp niet beschikte over een eigen dorpsvlag werd ook een nieuwe valg met een nieuw ontworpen dorpswapen in het leven geroepen.

Vlag van Haskerhorne
Wapen van Haskerhorne

Dorpsbelang wil u graag op de hoogte houden van zaken die voor Haskerhorne van belang zijn. Ook horen wij graag wat uw mening is. Stuur ons uw reactie op dorpsbelanghhorne@gmail.com.

De Algemene ledenvergadering is in 8 februari 2019 om 20:00 uur

Agenda 2019: Agenda Jaarvergadering 2019
Verslag jaarvergadering 5 februari 2018: Notulen jaarvergadering 2018
Jaarverslag 2018: Jaarverslag 2018

Samenstelling Dorpsbelang Haskerhorne 2018:
Voorzitter: Robert Hazelhof (0513-419425)
Vicevoorzitter: Evert van der Wiel
Secretariaat: Evert van der Wiel
Algemeen bestuurslid: Johan Haringsma
Algemeen bestuurslid: Geert Pekema (Dorpsonderhoud en groen)
Algemeen bestuurslid: Anja Minnesma-Mulder
Algemeen bestuurslid: Bertil van der Heide
Penningmeester: Lolco Lolkema