Dorpsbelang

In 2007 vierde Dorpsbelang haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum is een historisch boek over het dorp uigebracht (auteur Elske Dijkstra-Pekema). Omdat het dorp niet beschikte over een eigen dorpsvlag werd ook een nieuwe valg met een nieuw ontworpen dorpswapen in het leven geroepen.

Vlag van Haskerhorne
Wapen van Haskerhorne

Dorpsbelang wil u graag op de hoogte houden van zaken die voor Haskerhorne van belang zijn. Ook horen wij graag wat uw mening is. Stuur ons uw reactie op dorpsbelanghhorne@gmail.com.

De Algemene ledenvergadering is in 7 februari 2020 om 20:00 uur

Agenda 2020: Agenda Jaarvergadering 2020
Verslag jaarvergadering 8 februari 2019: Notulen jaarvergadering 2019
Jaarverslag 2019: Jaarverslag 2019

Samenstelling Dorpsbelang Haskerhorne 2019:
Voorzitter: Robert Hazelhof (0513-419425)
Vicevoorzitter: Lolco Lolkema
Secretariaat: Lolco Lolkema
Algemeen bestuurslid: Johan Haringsma (Dorpsonderhoud en groen)
Algemeen bestuurslid: Anja Minnesma-Mulder
Algemeen bestuurslid: Aukje Jellema
Penningmeester: Bertil van der Heide