Ouderensoos

Ouderensoos   Oudehaske – Haskerhorne eo.

Programma seizoen 2019 – 2020

Woensdag 24 oktober 2019                                      aanvang 14:00 uur

Locatie: Kulturhûs Oudehaske
Met medewerking van: Ingrid de Jong uit Sneek
met een fotopresentatie “Mijn tuin in de zomer”.

 Woensdag 20 november 2019                                  aanvang 14:00 uur

Locatie: It Trefpunt Haskerhorne
Spelmiddag en een gezellige bingo met mooie prijzen

Woensdag 16 december 2019                                      aanvang 15:00 uur

Locatie: Kerkzaal Oudehaske
Kerstmiddag met broodmaaltijd in samenwerking
met de Passage.
Muzikale medewerking van: dhr. Lammert Mink en
mevr. Myrian Lindemann.

 Woensdag 8 januari 2020                                       aanvang 14:00 uur

Locatie: Kulturhûs Oudehaske
Met medewerking van: mevr. Jantje Oost-Vlas
uit Buitenpost, met korte verhaaltjes over de
dingen in het leven.

 Zaterdag 8 februari 2020                                          aanvang 14:00 uur

Locatie: Trefpunt Haskerhorne
Toneel middag met medewerking van toneelvereniging
De Trije Botsends Hoane.
De soos uit St.Johannesga eo. zijn deze middag onze gasten.

 Woensdag 11 maart 2020                                         aanvang 14:00 uur

Locatie: Kulturhûs Oudehaske
Met medewerking van Grytsje Kingma uit Johannesga.
We sluiten deze middag af met muziek van Grytsje Kingma

 Zaterdag 4 april 2020                                             aanvang 14:00 uur

Locatie: de Rank St.Johannesga
Met medewerking van Hessel en Ineke uit
Sneek met een gezellige muzikale middag

We sluiten gezamenlijke ons winterprogramma af.

 Het winterprogramma kost € 48,00 per persoon

 Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Sjoukje Post Tel: 0513-677557