Overige verenigingen

Biljartvereniging Haskerhorne
         (Opgericht 16 november 1990)

Callanetics

Kaartclub Haskerhorne
(Skutjasferiening Haskerhoarne)

Klaverjasclub Haskerhorne
           (Opgericht 7 oktober 1983)

Tafeltennisvereniging De Hoarne
            (Opgericht december 1982)

Toneelvereniging Trije Botsense Hoanne
             (Opgericht 7 februari 1983)

Uitvaartvereniging Nannewiid
           (Rottum, Oudehaske en Haskerhorne)

Ysclub Doarpswille Haskerhorne
          (Opgericht 12 december1921)

Voor meer informatie zie Doarpskrante Haskerhoarne of stuur een
e-mail naar info@haskerhorne.com.